Trappan i Uppsala

Barn och ungdomar mellan 7 och 20 år, vilka ingår i en familj med olika former av sociala problem, är välkomna till gruppverksamheten som finns att tillgå hos Trappan i Uppsala. Där kan de få ett enskilt krissamtal. Krissamtalet är riktat till personer i åldrarna 5 till 20 år som har upplevt olika typer av misshandel inom familjen. Trappan erbjuder även föräldrar att kostnadsfritt gå en kurs i positivt föräldraskap.

Naturligtvis är allt som sägs sekretessbelagt och kontakterna med Trappa Uppsala är givetvis alltid gratis.

Hur kommer man i kontakt med Trappan?
På Trappans hemsida finns adress och telefonnummer för att man enkelt skall kunna ta kontakt med verksamheten. Genom en länk vid namn ”hitta hit” får man en interaktiv karta som exakt visar var de ligger. På denna karta finns det även en bilsymbol som ger en exakt vägbeskrivning till Trappan i Uppsala. Sedan anger man varifrån man vill resa och den slutliga adressen till Trappan. Den detaljerade vägbeskrivningen anger därefter exakt vilka vägar man ska ta för att nå målet. Det går även att kontakta dem via e-post, eftersom deras e-postadress anges tydligt på hemsidan.

Vad är syftet med verksamheten?
Verksamheten främjar ett gott familjeliv där det inte förekommer psykisk- eller fysisk misshandel av barnen. Barn kan få hjälp och stöd när deras föräldrar missbrukar alkohol eller droger. Om någon av föräldrarna har mentala eller psykiska brister kan barnen få råd och stöd för att kunna leva med dessa problem. Föräldrar som lider av en psykisk ohälsa ger en otrygghet till barnen, vilket kan leda till ett behov av extrastöd. I de fall där föräldrarna separerar föreligger oftast ett psykiskt trauma hos barnen som kan behöva få hjälp att hantera detta med stödsamtal.